Huisregels

Huisregels

 •  Met betrekking tot  de behandeling in onze praktijk verzoeken wij u de persoonlijke hygiëne in acht te nemen en een badhanddoek mee te nemen.
 • Met ingang van juli 2009 bent u verplicht zich te kunnen legitimeren bij uw fysiotherapeut. Deze informatie zal worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen en om uw verzekeringsrecht te checken. Onder een correct legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of een vreemdelingendocument.
 • Wanneer u voor een eerste afspraak komt kunt u plaatsnemen in de wachtruimte, u hoeft zich verder niet eerst te melden. De behandelend fysiotherapeut haalt u daar op.
 • Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken. Voor een consult trekken wij gemiddeld 25 minuten uit. Kom op tijd, probeer 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en neem rustig plaats in de wacht-ruimte.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen op de dag van de afspraak zelf, behoudt de fysiotherapeut zich het recht het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt. Dat wil zeggen dat de verzekering deze kosten niet vergoedt!
 • De fysiotherapeut zal voordat hij/zij de behandeling begint samen met u een aantal zaken op een rij zetten om zo goed mogelijk inzicht in uw klachten te krijgen.
 • Na het fysiotherapeutisch onderzoek wordt samen met u een behandelplan opgesteld waarin de doelen en de aard van de behandeling worden vastgelegd.
 • Indien u hiermee instemt, vindt er overleg plaats tussen uw huisarts en uw fysiotherapeut.
 • Indien u een behandeling niet wenst of acht dat een behandeling onjuist is toegepast, u niet juist bent bejegend of in welke vorm dan ook niet tevreden bent, dan bieden wij u alle gelegenheid om hierover te praten. Wij maken graag ruimte vrij om uw probleem te bespreken. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling via het KNGF (zie klachten reglement).
 • De kledingvoorschriften voor de oefenzaal zijn: sportkleding en schone / dichte schoenen. In verband met transpiratie zijn hemdjes niet toegestaan.
 • In de oefenruimte dienen de patiënten na het gebruik de cardio-apparatuur zelf te reinigen.
 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • Wij tolereren geen enkel agressief gedrag naar ons of één van onze medewerkers of andere deelnemers van de fitness.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (bijvoorbeeld van auto of fiets).