Tarievenlijst 2020

Prijslijst per 1 januari 2020

 Voor gecontracteerde zorg gelden de bij het contract behorende tarieven, voor de overige zorg geldt:

 code   omschrijving                                                                                    tarief

 1000 zitting fysiotherapie in de praktijk                                                    €  31.00

1200 zitting manuele therapie                                                                   €  40.00

1500 zitting lymfedrainage                                                                        €  42,00

1400 eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek                                          €  51,50

1860 screening,intake en onderzoek na screening                                  €  42.00

1870 intake en onderzoek na verwijzing                                                   €  40.00

0001 toeslag zitting aan huis                                                                    €  12,50

0002 toeslag zitting in instelling                                                                €   6,50

9001 steun-, therapie-, kuip- of sportzolen                                               € 155,50

9003 aanpassing aan zolen of sportschoenen                                         €  21,50

9300 slippers / sandalen (exclusief onderzoek)                                        € 155,50

9011 tweede paar zolen binnen 3 maanden                                             € 129,50

Orthese                                                                                                     €  35.00

Indien de cliënt een afspraak niet nakomt en/of niet tijdig (minstens 24 uur van te voren) afzegt, wordt 75 % het tarief van de afgesproken behandeling (€ 31.00) bij de cliënt in rekening gebracht.

Te allen tijde blijft de cliënt zelf eindverantwoordelijk voor de betaling van de behandeling, of deze nu zelf betaald moet worden of vergoed wordt  door de zorgverzekering.