Adreswijziging!

Na 33 jaar werkzaam te zijn geweest op de Bernhardlaan 93, heb ik daar de deuren gesloten. In de oude situatie waren we werkzaam aan de Jacob Catslaan 1, Prins Bernhardlaan 93 en in het Medisch Centrum West aan de Mozartlaan 2-4.
De praktijkruimte in het Medisch Centrum West blijft ongewijzigd en de FysioFitness is begin dit jaar al verhuisd van de Jacob Catslaan naar de Oranjelaan 9.

Doordat we in deze nieuwe locatie beschikken over meer ruimte, kunnen we met ons team, ondanks het sluiten van de praktijk aan de Bernhardlaan, toch dezelfde capaciteit aan fysiotherapie blijven bieden.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 gaat de wet Algemene Verordening Gegevensbeschreming van kracht. De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  De WGBO beschrijft uw rechten en plichten bij een medische behandeling.

Wij vinden uw privacy belangrijk

Fysiotherapeuten houden, om behandelingen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing en de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). De WGBO bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Fysiotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht. Aan derden wordt, zonder uw toestemming, over u en de behandeling geen mededeling gedaan.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.