AVG

Vanaf 25 mei 2018 gaat de wet Algemene Verordening Gegevensbeschreming van kracht. De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  De WGBO beschrijft uw rechten en plichten bij een medische behandeling.

Wij vinden uw privacy belangrijk

Fysiotherapeuten houden, om behandelingen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing en de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). De WGBO bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Fysiotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht. Aan derden wordt, zonder uw toestemming, over u en de behandeling geen mededeling gedaan.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Collega Nelleke Groenewegen- Dröge stopt per 1 juli 2017

Na ruim zes-en-een-half jaar werkzaam te zijn geweest als fysio- en manueel-therapeut in Waddinxveen stopt Nelleke per 1 juli om zich geheel te kunnen gaan wijden aan haar gezin. Zij wil alle patiënten en collega’s heel hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren.

Wij vinden het jammer dat Nelleke ons gaat verlaten, maar hebben in Marissa Schrier een prima opvolgster gevonden, waardoor onze bezetting volledig blijft. Marissa is een jonge, enthousiaste fysiotherapeute, die al bijna een jaar parttime bij ons werkzaam is. Marissa gaat nu full-time bij ons werken