Bekkentherapie

Bekkentherapie is de therapie die gericht is op het behandelen van mensen met bekkenpijn of instabiliteitsklachten en/of mensen met bekkenbodemproblemen.

 Bekkeninstabiliteit is een klacht die vooral voorkomt tijdens en na een zwangerschap, maar kan ook ontstaan door een trauma. Hierbij valt vooral op dat er moeite bestaat bij het staan op één been, lang staan, omdraaien in bed en dergelijke. Pijn wordt vaak gevoeld bij het schaambot, de liezen en billen, vaak zelfs uitstralend naar de benen.   De behandeling bestaat uit specifieke oefentherapie en adviezen, waarbij geleerd wordt de stabiliteit te verbeteren en hoe allerlei bewegingen die dagelijks gemaakt worden het beste uitgevoerd kunnen worden waardoor de klachten zullen verminderen.

Bekkenbodemproblemen betreft de klachten die veroorzaakt worden door het niet goed functioneren van de bekkenbodem. De bekendste vorm hiervan is stress-incontinentie. Hierbij heeft iemand moeite om zijn urine op te houden door een te lage bekkenbodem-spanning waardoor bij een verhoging van de buikdruk (zoals bij hoesten, niezen en tillen) urineverlies ontstaat.                                                                          Maar er kunnen ook problemen ontstaan door een te hoge spanning van de bekkenbodem of het slecht coördineren ervan.                                                                 De behandeling bestaat uit oefentherapie en adviezen met als doel de bekkenbodem-spieren beter te leren beheersen. Ook deze therapie is vooral op vrouwen gericht (na een bevalling en in de menopauze komen de meeste klachten voor) maar het kan ook voor mannen noodzakelijk zijn (denk bijvoorbeeld aan prostaataandoeningen).  

Wilt u meer weten over dit onderwerp belt u dan gerust en stel uw vragen.