Valpreventie Netwerk Waddinxveen

Valpreventie Netwerk Waddinxveen

Verhoogd risico om te vallen? Wees alert! Een val heeft vaak grote fysieke en mentale gevolgen. Het kan een aanslag zijn op de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit van de getroffene, tijdelijk of zelfs voorgoed. Naarmate iemand vaker valt, neemt deze (functionele) achteruitgang sterker toe. Onder andere de wens tot langer zelfstandig kunnen wonen kan hiermee in gevaar komen. Het spreekwoordelijke voorkomen is beter dan genezen is nu van toepassing!

Oorzaken kunnen worden gevonden op lichamelijk (o.a. duizeligheid, slechte mobiliteit, zichtproblemen, duizeligheid) of geestelijk vlak (bijv. verwarring, angst). Ook bepaalde medicijnen, hulpmiddelen en omgeving (vloerkleden, oneffenheden etc.) kunnen het valrisico vergroten.

Praktijk voor fysiotherapie Schrooder is aangesloten bij het Valpreventie Netwerk Waddinxveen, en kan samen met u, op zoek gaan naar oplossingen om vallen zo veel mogelijk te voorkomen. Dit kan zijn in de vorm van adviezen en tips, maar ook oefentherapie en training kan hier een onderdeel van uitmaken.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.