Patiëntervaringen meten!

Onder het motto “Meer zorg in beeld” werken zorgverzekeraars, fysiotherapeuten en patiënten samen met Stichting Miletus aan een nieuw patiënt tevredenheidsonderzoek.

Bij de fysiotherapie is de opvolger van de CQi een PREM vragenlijst voor eerstelijns paramedische zorg. PREM staat voor Patient Reported Experience Measures en is een korte vragenlijst over de ervaringen van patiënten, die wordt ingevuld nadat een behandelreeks is afgerond. De vragenlijst combineert ervaringsvragen over o.a. eigen inbreng, samenwerking, nazorg, bejegening en informatieverstrekking met aanbevelingen, complimenten en verbeterpunten.

Met deze feedback van de patiënten kunnen fysiotherapeuten achterhalen wat patiënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. Hiermee kunnen zij de kwaliteit van de praktijk meten, monitoren en verbeteren.

Daarnaast worden de resultaten van de metingen ook met zorgverzekeraars gedeeld, zodat zij verzekerden beter kunnen informeren. Zij verplichten daarbij de fysiotherapeuten min of meer om deze metingen uit te zetten. Daarom vragen we aan onze patiënten om hun e-mailadres door te geven, zodat zij kunnen worden aangemeld bij de stichting  MediQuest, die dan de uitnodiging voor deelname aan de PREM per mail kan opsturen.

 

Comments are closed.